You are here:

Audyty turystyczne

Kontroluj jakość i ulepszaj swoje projekty. Dbaj o pozytywne doświadczenie odbiorców i potencjał biznesowy produktu turystycznego, poprawiając jego obszary koncepcyjne, organizacyjne, merytoryczne, językowe, etyczne, wizualne i funkcjonalne.
W drogę!

Otwórz się na zmiany

Pomożemy ci być lepszym.

Mylić się jest rzeczą ludzką

Być może zastanawiasz się, czy twój produkt turystyczny w ogóle wymaga zmian? Czy istnieje ryzyko, że jest błędny? Zawsze trzeba założyć taką możliwość, nawet jeżeli nad ofertą pracował sztab profesjonalistów, bazujących na wynikach przeprowadzonych wcześniej eksploracji i analiz. Audyt jest właśnie po to, aby wykluczyć lub potwierdzić obecność ewentualnych uchybień, niedociągnięć, zdezaktualizowanych postanowień – i naprawić je zgodnie z najlepszą wiedzą i zalecanymi praktykami.

Podczas wieloletniej pracy w turystyce stykaliśmy się z każdym rodzajem nieprawidłowości – od względnie niegroźnych literówek w treściach czy niedostępnych już atrakcji na trasach przez niedostateczną reakcję na potrzeby klientów i otoczenia po znacznie poważniejsze gafy: mylne fakty, nieaktualne dane, przeinaczenia i nadinterpretacje w warstwie tekstowej i ilustracyjnej, stereotypizację, kolonialne uprzedmiotowienie miejsc, ludzi i zwierząt, zawłaszczenie kulturowe.

Błędy, w zależności od ich specyfiki, wynikają najczęściej z pośpiechu, rozproszenia uwagi, braku wiedzy, niskich kompetencji kulturowych, nieświadomości, a także źle przeprowadzonych badań bądź ich przestarzałych wyników. Często zdarza się, że dane poprawne jeszcze wczoraj są już dziś nieaktualne – realia na świecie potrafią się zmieniać z dnia na dzień, naukowcy dokonują nowych odkryć, pojawiają się kolejne tendencje społeczne oraz wytyczne i normy w różnych dziedzinach.

Nie zawsze można zatem ustrzec się błędów, nie zawsze popełnia się je z premedytacją i nie zawsze to, co jest błędem obecnie było nim na etapie projektowania danej inicjatywy – na szczęście każde potknięcie można w porę zauważyć i zniwelować, a pomoże w tym audyt.

Na czym polega audyt turystyczny?

Audyt turystyczny to weryfikacja rzeczowa i funkcjonalna produktu turystycznego w obszarze zgodności z aktualnym stanem wiedzy, bieżącymi warunkami, rekomendowanymi praktykami w danym zakresie oraz potrzebami i oczekiwaniami odbiorców. Audytem można objąć wycieczki, szlaki, atrakcje, miejsca docelowe, obiekty infrastruktury turystycznej i inne oferty, jak również treści turystyczne.

Co obejmuje audyt turystyczny?

Audyt turystyczny pozwala wychwycić i wyeliminować błędy koncepcyjne, organizacyjne, merytoryczne, językowe, etyczne, wizualne, użytkowe i inne, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość produktu turystycznego, potencjał biznesowy marki turystycznej oraz świadomość, wiedzę i doświadczenie odbiorców.

Podczas audytu weryfikujemy jakość, poprawność i aktualność projektu w określonych obszarach. W zależności od specyfiki oferty i indywidualnych ustaleń prace realizujemy kompleksowo lub segmentowo: na dostarczonych danych (np. stronie internetowej) albo w terenie (np. uczestnicząc w twojej wycieczce, nocując w twoim hotelu etc.).

Po audycie dostarczamy raport podsumowujący. Zawiera on listę nieścisłości i rekomendacje ulepszeń projektu wraz z niezbędnymi objaśnieniami i propozycjami wdrożeniowymi.

Czy to dla ciebie?

Nie działaj w niepewności. Ulepszaj swoje oferty turystyczne i korzystaj z audytu turystycznego, zawsze gdy:

  • Chcesz wiedzieć, czy twoja oferta wycieczki lub innych produktów i usług turystycznych jest sporządzona w sposób poprawny koncepcyjnie, merytorycznie i językowo
  • Chcesz zweryfikować poprawność i wyeliminować ewentualne błędy z oferty (np. imprezy turystycznej) dostarczonej przez kontrahenta
  • Pragniesz wiedzieć, jak ludzie naprawdę doświadczają twojej oferty, co doceniają, a co ich nie przekonuje lub irytuje i jak możesz to zmienić, aby otrzymywać więcej pozytywnych opinii
  • Zastanawiasz się, w czym jesteś lepszy lub gorszy od konkurencji i co poprawi rynkową pozycję twojej oferty
  • Otrzymujesz sygnały, że twoja oferta nie spełnia oczekiwań lub zawiera błędy, ale nie masz pewności, gdzie tkwi przyczyna ani co i jak konkretnie poprawić
  • Wolisz się upewnić, czy twoja oferta bazuje na kulturze w etyczny sposób i nie przyczynia się do stereotypizacji ludzi, tradycji, zjawisk, obiektów etc.
  • Zależy ci, by zdjęcia ilustrujące ofertę, aranżacja lokalu albo zakres menu współgrały z miejscowym dziedzictwem naturokulturowym
  • Zastanawiasz się, dlaczego, w jakich przypadkach i jak zastąpić niepoprawne politycznie słowa (np. „Indianin”)
  • Nie masz pewności, czy proponowanie turystom wycieczki do wioski etnicznej, udziału w lokalnym obrzędzie albo innej atrakcji to na pewno moralne wybory

Zaufali nam